Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Arbetsförmedlingen ökar medvetenheten kring påverkansförsök

2018-06-14 Håkan Persson och Örjan Bengtsson berättade om hur Arbetsförmedlingen har följt upp Brås undersökning om otillåten påverkan, på en workshop som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Alkohol i arbetslivet

2017-11-09 Ulric Hermansson, socionom, medicine doktor, universitetslektor vid Karolinska institutet, berättar om hur man hanterar alkoholproblem på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.