Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Otillåten påverkan

Ett 60-tal partsföreträdare från ett 40-tal myndigheter deltog i Partsrådets workshop om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Läs mer

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Läs mer och se video