Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Otillåten påverkan

Publicerad: 2018-06-08 Ett 60-tal partsföreträdare från ett 40-tal myndigheter deltog i Partsrådets workshop om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Läs mer

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Läs mer och se video