Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Sexuella trakasserier

Publicerad: 2018-04-18 Gabriella Fägerlind berättar om hur man kan motverka och förebygga sexuella trakasserier på statliga arbetsplatser, på Partsrådets seminarium för partsföreträdare.

Läs mer och se film.

SAM - arbetsmiljöarbete i praktiken

Lasse Frisk pratade med partsföreträdare om arbetsmiljöarbete i praktiken, på Partsrådets fördjupningsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se video

Så sänkte Arbetsförmedlingen i Trollhättan sjuktalen

När Britt-Inger Gravander tillträdde som chef för Arbetsförmedlingen i Trollhättan 2014 var uppdraget tydligt. Hon skulle få ner de höga sjuktalen på kontoret. På Partsrådets seminariedag om rehabilitering berättar hon hur hon lyckades med uppdraget – och samtidigt fick in stolthet och arbetsglädje på kontoret.

Läs mer

Stress – symptom och vägar tillbaka

Publicerad: 2017-11-09 Agneta Sandström är neuropsykolog på Rehabcenter i Östersund. Hon har i sin forskning studerat kvinnor som har varit sjukskrivna under en längre period, och som har symptom som förknippas med utbrändhet – till exempel utmattning, sömnstörningar, kognitiva problem med bland annat bristande koncentrationsförmåga samt nedsatt arbetskapacitet.

Läs mer

Stress och hälsosamma arbetsplatser

Publicerad: 2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer och se film.

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

Publicerad: 2017-11-09 Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm Stress Center, är en av Sveriges ledande experter på sömn och sömnstörningar. Han berättar att sömnen är viktig inte minst för att vi ska kunna rensa ut minnet.

Läs mer och se film.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande

Publicerad 2017-11-09 Jan Miörner, fil kand i personal- och arbetslivsfrågor, berättar om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt såväl offentliga som privata organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se film.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

Publicerad: 2017-11-09 Jan Miörner är fil kand i personal- och arbetslivsfrågor och har som konsult under 20 års tid hjälpt offentliga och privata organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Han betonar vikten av att arbeta främjande för en god arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och se film.

Säkerhetskultur i organisationen

Publicerad: 2017-11-09 Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, pratar om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.

Läs mer och se film.