Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljöutbildningar ger kunskap och kontakter

2017-09-22 KTH, Kungliga tekniska högskolan, är en av 72 högskolor och myndigheter som har deltagit i Partsrådets arbetsmiljöutbildningar.

Lokala parter på myndigheter och universitet och högskolor har kunnat ta del av fem olika arbetsmiljöutbildningar som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har genomfört.

Jelena Elfving har deltagit i alla fem utbildningarna. Hon är skyddsombud för lokalvården på KTH och styrelseledamot och kassör i Seko hök (högskolor och kultur). Även Catherine Abreu Pimenta, HR-ansvarig på ABE-skolan (arkitektur och samhällsbyggnad) på KTH, och Eva Pettersson, huvudskyddsombud på ABE-skolan och vice ordförande för ST-sektionen på KTH, har deltagit i flera av Partsrådets arbetsmiljöutbildningar.

NY I SVERIGE

– Jag var ganska ny i Sverige och hade inte så stora kunskaper inom området, så för mig var det underbart att inte bara få kunskapen utan också träffa andra högskolor och myndigheter. Det var underbart att få prata om de här frågorna och om arbetskulturen i Sverige, säger Jelena Elfving. Det som har varit bäst med utbildningarna menar hon är dels de ökade kunskaper som hon har fått om arbetsmiljöarbetet, dels de kontakter hon har fått med partsföreträdare på andra universitet och högskolor. Partsrådets arbetsmiljöutbildningar har varit ett komplement till högskolans egna arbetsmiljö- utbildningar, som anordnats för skyddsombud respektive chefer.

TRÄFFAR ANDRA

– En stor fördel med Partsrådets utbildningar är att man kommer utanför den egna organisationen och får träffa andra, särskilt andra högskolor och universitet, och höra hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningarna är också baserade på situationer som är verkliga, säger Catherine Abreu Pimenta.

”Att vi kan gå på utbildningarna tillsammans underbygger det partsgemensamma arbetet på högskolan. Det är en stor fördel att man möter folk med olika perspektiv på utbildningarna.”

Arbetsmiljöutbildningarna har varit uppdelade, så att små och medelstora myndigheter har gått för sig och universitet och högskolor för sig. Detta är något som uppskattas av parterna på KTH, som menar att de har fått ut extra mycket av utbildningarna genom att träffa andra högskolor med likartade problem och möjligheter som de själva.

Catherine Abreu Pimenta, Jelena Elfving & Eva Pettersson

Catherine Abreu Pimenta, Jelena Elfving & Eva Pettersson

BRA MED BÅDA SIDOR

Både Catherine Abreu Pimenta och Eva Pettersson ser också stora fördelar med att Partsrådets utbildningar är partsgemensamma. – Att vi kan gå på utbildningarna tillsammans underbygger det partsgemensamma arbetet på högskolan. Det är en stor fördel att man möter folk med olika perspektiv på utbildningarna, menar Catherine Abreu Pimenta.

– Vi försöker hela tiden få med båda sidor i arbetsmiljöarbetet, det blir så trögt annars. I grund och botten upplever jag att det finns en väldig vilja från arbetsgivaren att arbeta åt rätt håll. Det finns inga motsättningar mellan oss när det gäller att ha ett bra arbetsmiljöarbete, tvärt om, säger Eva Pettersson.

ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE

Hon sitter med i den centrala samverkansgruppen på KTH och upplever att Partsrådets arbetsmiljöutbildningar har gett henne ökad kunskap och bättre självförtroende även i det arbetet.

Partsrådets arbetsmiljöutbildningar genomförs även under hösten 2017 och våren 2018 och utbildningarna kommer också att göras mer tillgängliga via webben.

Publicerad: 2017-09-22

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.