Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Delta i framtidens arbetsmiljöutbildning

2015-06-01 Partsrådet erbjuder nu arbetsmiljöutbildningar som möter såväl dagens som framtidens behov på myndigheterna. Utbildningarna har tagits fram tillsammans med lokala parter.

Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har fått i uppdrag av de centrala parterna att ta fram och genomföra partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar, som ett komplement till de utbildningar som redan genomförs på myndigheterna.

Under våren 2015 har skyddsombud och arbetsmiljöansvarig från 20 myndigheter tillsammans med Partsrådet tagit fram arbetsmiljöutbildningar som möter såväl dagens som framtidens behov på myndigheterna. Arbetet har resulterat i utbildningar kring psykosocial arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet erbjuder nu dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på en myndighet att delta i ett eller flera av totalt fem utbildningsblock. Varje utbildningsblock är en dag långt och arrangeras på tre orter i landet (Stockholm, Göteborg och Sundsvall) under hösten 2015 och våren 2016.

Utbildningarna är partsgemensamma och vi vill att såväl arbetstagar- som arbetsgivarrepresentanter deltar.

Partsrådet står för kostnaden för utbildningen samt lunch och kaffe. Myndigheten står själv för resekostnader och andra eventuella kostnader.

Nedan ges en kortare beskrivning av de fem utbildningsblocken:

  1. Psykosocial arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Deltagarna får insikt i vad som präglar en god samarbetskultur, ta del av en konkret metodik för att kartlägga förutsättningarna för samarbete och verktyg att ta med hem till den egna myndigheten.

  1. Psykosocial arbetsmiljö – Konflikthantering

En utbildning om hur man förhindrar att konflikter uppstår, men också om hur man agerar och får avslut när en konflikt väl har inträffat. Deltagarna får arbeta med ett konkret konfliktfall och får med sig en verktygslåda för hantering av konflikter på hemmaplan.

  1. Psykosocial arbetsmiljö – Nya gränser i arbetslivet

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna mellan arbete och fritid i dagens arbetsliv, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

  1. Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen. Deltagarna får öva på exempel från den egna verksamheten.

  1. Systematiskt arbetsmiljöarbete – Fördjupningsutbildning

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap om och verktyg för hur du praktiskt går tillväga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

 

För ytterligare information, hör av dig till Annika Nilsson, projektledare för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv (tfn 073- 415 96 67, e-post: annika.nilsson@partsradet.se), eller till Partsrådets administratör Iréne Öst (tfn 08-402 28 30, 070-665 28 38, e-post: irene.ost@partsradet.se).

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.