Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Framtidens arbetsmiljöutbildning tar form

2015-01-20 I januari påbörjas arbetet med att utforma framtidens arbetsmiljöutbildning. Partsföreträdare från 20 myndigheter deltar i utvecklingsarbetet.

Lars_Frisk_Marie_Asplund

Arbetstagarrepresentanten Lars Frisk och arbetsgivarrepresentanten Marie Asplund Höglund på Luleå tekniska universitet deltar i utvecklingsarbetet med arbetsmiljöutbildningen. Foto: Leif Nyberg

Före sommaren gick Partsrådet ut med en intresseförfrågan till små och mellanstora myndigheter samt universitet och högskolor om man ville vara med i ett utvecklingsarbete att ta fram en arbetsmiljöutbildning, anpassade efter de specifika behov som finns på myndigheterna.

Gensvaret var stort. Så stort att myndigheterna har delats in i två grupper – en med bara universitet och högskolor och en med de övriga myndigheterna som deltar i satsningen.

Myndigheterna som deltar i utvecklingsarbetet är spridda över hela landet, från Luleå i norr till Lund i söder.

Mångfald myndigheter
– Det är roligt att det är så många myndigheter som deltar och att de kommer från hela landet. Det är en mångfald myndigheter och jag hoppas att de kommer att kunna dra lärdomar av varandra, säger Annika Nilsson, projektledare för Partsrådets arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Annika Nilsson tror och hoppas att de deltagande myndigheterna ska spegla de behov som finns, så att det blir möjligt att ta fram en arbetsmiljöutbildning som är relevant även för övriga statliga myndigheter. Utbildningen ska utgöra ett komplement till de befintliga utbildningar som redan genomförs på myndigheterna. Det kan handla om såväl grundläggande utbildning som fördjupningsutbildning.

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas under två workshoptillfällen, under januari och februari månad 2015.

Partsrådet sammanställer sedan de synpunkter som kommer fram under workshoptillfällena, och använder detta som ett slags kravspecifikation för den kommande arbetsmiljöutbildningen.

Partsgemensamt åtagande
Luleå tekniska universitet är ett av universiteten/högskolorna som har valt att delta i utvecklingsarbetet. Arbetsgivarrepresentanten Marie Asplund Höglund, HR-specialist på personalenheten, och arbetstagarrepresentanten Lars Frisk, skyddsombud, OFR, ser fram emot att få tankar och idéer från andra universitet och högskolor.

– Det kan förhoppningsvis även vara en bra kunskapsöverföring mellan de två grupperna, alltså även de andra myndigheterna, säger Lars Frisk.

Han och Marie Asplund Höglund ser det som självklart att arbetsmiljöarbetet är ett partsgemensamt åtagande.

– Vi är helt överens om att vi ska ha en bra arbetsmiljö, säger hon.

Luleå tekniska universitet genomför regelbundna arbetsmiljöutbildningar för alla chefer som har personalansvar samt samtliga skyddsombud. Universitetet hade just bestämt sig för att se över arbetsmiljöutbildningen när erbjudandet från Partsrådet kom.

– Nu får vi draghjälp av Partsrådet på vägen. Vi kan också påverka utbildningen, utan att vi behöver driva detta på egen hand, säger Marie Asplund Höglund.

Nyfikna på andra
Riksantikvarieämbetet är en annan myndighet som valt att delta i utvecklingsarbetet. Myndigheten har verksamhet på två orter, Visby och Stockholm.

– Det känns som ett bra tillfälle att kunna samverka på nationell nivå. Vi är nyfikna på hur andra myndigheter arbetar och hoppas kunna få inspiration och ny kunskap, säger arbetsgivarrepresentanten Sara Harring. Hon är HR-konsult och stationerad i Visby.

Carolina Andersson är arbetstagarrepresentant för Riksantikvarieämbetet. Hon är huvudskyddsombud och placerad på kontoret i Stockholm.

– Det vore väldigt bra om man kan ta fram en arbetsmiljöutbildning som är gemensam för alla myndigheter. På så sätt behöver inte nya skyddsombud vänta på att vi ska genomföra en utbildning här hos oss, säger hon.

Båda ser framför sig att man tar fram tematiska fortbildningar, med till exempel fokus på den psyko-sociala arbetsmiljön och systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

I dagsläget genomför Riksantikvarieämbetet arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud en gång om året. I slutet av januari är det dags för en ny utbildning. Parallellt utvecklar man ett nytt samverkansavtal på myndigheten.

– Det ska bli roligt att kunna vara med och bidra i utvecklingsarbetet i Partsrådets arbetsmiljöutbildning, och det är också positivt att jag och Carolina gör detta tillsammans, säger Sara Harring.

Deltagande myndigheter
De myndigheter som deltar i utvecklingsarbetet är: Mittuniversitetet, Kungliga Musikhögskolan, Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Karlstads universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Riksgälden, Nationalmuseum, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Myndighetsnätverket Västernorrland, Revisorsnämnden, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Hallands län, Tillväxtverket samt Rättsmedicinalverket.

Under hösten 2015 kommer arbetsmiljöutbildningarna att kunna påbörjas.

Publicerad: 2015-01-20

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.