Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Guidning i arbetsmiljölagen

2013-12-09 Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättade om hur man kan hantera hot och våld som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, på Partsrådets fördjupningsdagar ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet”.

aae227b4bf447cefcd66fc608d8312446361f50b

Engagemanget lyste igenom när Jennie Karlsson talade om SAM, föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det är min favorit av AFS:arna, arbetsmiljöföreskrifterna, sa hon.

Hon förklarade att man i Arbetsmiljölagen, som är den övergripande lagen, hela tiden talar om arbetstagare. Det är ett betydligt vidare begrepp än anställd, och omfattar även till exempel inhyrd personal och praktikanter.

Jennie Karlsson betonade att det alltid är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret.

– Arbetsgivaren har till uppgift att fördela arbetsmiljöuppgifterna och ge förutsättningar till chefer, gruppledare och andra arbetsgivarrepresentanter.

Även skyddsombuden har en viktig roll, som ”danspartner” åt chefen i arbetsmiljödansen, menade Jennie Karlsson. Om man som skyddsombud ser ett problem på arbetsplatsen ska man alltid i första hand gå till sin chef eller arbetsgivare. Om det inte går finns det möjlighet att lyfta frågan till Arbetsmiljöverket för en prövning (kapitel 6, paragraf 6a i Arbetsmiljölagen).

Arbetstagarna å sin sida har en laglig rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet, på sin egen nivå.

– Man har rätt att få introduktion och annat på den nivå som man är. Arbetet ska anpassas till arbetstagarens egna förutsättningar: om jag behöver få en instruktion tio gånger – då ska jag också få det tio gånger.

I SAM, arbetsmiljöföreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete, slås fast att chefer ska ha arbetsmiljöutbildning (paragraf 6) och att alla arbetstagare ska få den introduktion och utbildning som behövs (paragraf 7). Det är grundstenar i SAM.

Totalt finns ett hundratal arbetsmiljöföreskrifter som behandlar i stort sett alla arbetsmiljörisker som finns. Aktuella arbetsmiljöföreskrifter som berör hot och våld i arbetslivet är, förutom Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1):

– Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

– Ensamarbete (AFS 1982:03)

– Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Samtliga arbetsmiljöföreskrifter finns att beställa och läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Där finns även självskattningsformulär och interaktiva utbildningar kring hot och våld i arbetslivet.

Jennie konstaterade att den som driver en fråga enligt TIP-modellen (se tidigare artikel för TIP-modellen) har ordentligt stöd av Arbetsmiljölagen: arbetsprocessen bygger på att man tillsammans går igenom stegen undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp, precis så som föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete anger.

Publicerad: 2013-12-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.