Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Intensiva fördjupningsdagar om hot och våld i arbetslivet

2013-12-09 Under två intensiva dagar i november 2013 samlades partsföreträdare från ett 15-tal myndigheter på Såstaholm i Täby utanför Stockholm, för att diskutera hur man kan hantera hot och våld på jobbet. Deltagarna fick en genomgång av aktuell lagstiftning, prova på en metod för att hantera komplexa problem och insikt i hur det egna beteendet kan påverka en våldssituation. Fördjupningsdagarna genomfördes vid två tillfällen.

6aaac4af052bbc2ecce3be7de6e7987335581b4d

Dag Lundgren, Trafikverket, Carl-Martin Larsson, Trafikverket och Birgitta Steinwall, Transportstyrelsen var några av deltagarna på fördjupningsdagarna. Foto: Micke Lundström

”Kul att höra andras erfarenheter.” ”Nu är jag påmind om att vi har gemensamma utmaningar – och att det finns metoder och modeller att hantera dem på.” ”Jag har blivit mer medveten om hur det egna agerandet påverkar.” ”Nu har jag flera bra modeller att ta med mig hem.”

Det var några av kommentarerna från deltagarna efter fördjupningsdagarna.

Dagarna inleddes med att Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, med stort engagemang gick igenom grunderna i SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, samt andra föreskrifter som berör hot och våld i arbetslivet. SAM är en viktig del av den svenska arbetsmiljölagstiftningen som anger grunderna för hur arbetsgivaren ska jobba för en trygg arbetsmiljö.

Mycket tid gick sedan åt till egna övningar, under ledning av Pia Andersson, doktorand på Göteborgs universitet. Hon har varit med om att utveckla metoden TIP (The Integral Process for Complex Issues) för svenska förhållanden. TIP är en metod för att hantera komplexa frågor, som har visat sig fungera väl för samverkan mellan olika parter, genom att tillvarata olika perspektiv och kompetenser. Deltagarna på fördjupningsdagarna blev lotsade steg för steg igenom metoden, som de fick använda för att lösa sina egna frågor.

Som avslutning fick deltagarna ta del av Titti Lundins erfarenheter om konflikthantering och kommunikation. Titti har bland annat arbetat för Rikspolisstyrelsen med att vidareutbilda svensk polis i kommunikativt förhållningssätt och situationsanpassad konflikthantering. Hon gav flera belysande exempel på hur konflikter trappas upp och hur man genom att vara medveten om sitt eget agerande och sina förutfattade meningar kan påverka förloppet av en konflikt.

Annika Nilsson, projektledare för Partsrådets arbetsområde ”Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv” var nöjd med fördjupningsdagarna.

– Syftet med dagarna har varit att ge en möjlighet att fördjupa sig i frågorna och träffa folk från andra myndigheter och byta erfarenheter av hur man kan hantera hot och våld på jobbet, sade hon.

Publicerad: 2013-12-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.