Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Matnyttigt om SAM

2015-10-05 Jan Miörner bjöd på en matnyttig utbildningsdag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Deltagarna i Partsrådets arbetsmiljöutbildning fick med sig mallar, checklistor och exempel efter en intensiv dag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Föreläsning blandades med gruppdiskussioner, brainstorming och frågesport om Arbetsmiljölagen.

Utbildningen är en av fem olika arbetsmiljöutbildningar som tagits fram i samverkan med partsföreträdare på små och medelstora myndigheter samt universitet och högskolor. Utbildningarna kommer att bedrivas vid flera tillfällen under hösten 2015 och våren 2016. Totalt kommer ca 1 150 partsföreträdare att omfattas av satsningen.

Måsten i arbetsmiljöarbetet

Föreläsaren Jan Miörner, fil kand i personal- och arbetslivsfrågor, har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt såväl offentliga som privata organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Han drog flera paralleller mellan det systematiska arbetsmiljöarbetet och fotboll.

– Spelarna kan följa alla regler men ändå spela usel fotboll. Det är samma sak med Arbetsmiljölagen. Man måste följa den, men det är inte det som skapar en trivsam arbetsmiljö, slog han fast.

Jan Miörner pratade om ”måsten”, som lagar, policies och interna krav som behövs för att säkra verksamheten, som en grundläggande ribba för arbetsmiljöarbetet. För att kunna förbättra och utveckla verksamheten krävs det dock insatser över ribban.

– Om ribban rivs måste man jobba hårt där nere. Men man måste också ha ett arbetsmiljöarbete som syftar till att förbättra verksamheten så att vi kan leverera bättre tjänster och hantera resurserna på ett optimalt sätt.

”Sveriges bästa arbetsplats”

_DSC8560_w

I en övning fick deltagarna föreställa sig att deras arbetsplats blivit utnämnd till en av Sveriges fem bästa. Nu skulle de fundera över varför just de hade fått priset, inför en fiktiv intervju med en journalist på Dagens Nyheter.

Övningen resulterade i en mind map där bland annat följande förutsättningar fanns med: gemensamma målbilder, tydliga regler och rutiner, respekt för varandras roller och kompetens, delaktighet och dialog, gemensam värdegrund, inkluderande arbetssätt, fungerande samverkan, bra fysisk arbetsmiljö, tillit och transparens.

– Jag har gjort den här övningen hundratals gånger och det är alltid samma saker som kommer upp, oavsett om det är ett privat företag eller en offentlig organisation, sa Jan Miörner.

Han betonade att arbetsmiljöarbetet måste in i den ordinarie verksamheten och göras känt i organisationen. I praktiken är det dock sällan på det sättet. Ofta finns en mängd olika dokument kring arbetsmiljöfrågorna, som ingen riktigt känner till.

– Hur många i organisationen kan säga vilka de viktigaste utvecklingsområdena inom arbetsmiljön är? Vilka områden man satsade på att utveckla förra året? En viktig fråga kanske handlar om att utveckla medarbetarsamtalen. Då ska det också kommuniceras utåt i organisationen.

Riskinventering

Jan Miörner lät deltagarna brainstorma för att göra en riskinventering av såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljörisker.

– Jag har varit med om oändligt många riskbedömningar och riskanalyser, och det finns väldigt många olika sätt att ta sig an det. Men det är viktigt att de som ska jobba i verksamheten är med i riskinventeringen. Min erfarenhet är att man fångar upp det mesta genom en brainstormingövning. Man gör det bara en gång, sedan kan det uppdateras regelbundet.

På brainstormingövningen fick deltagarna skriva upp risker på post it-lappar och sätta upp på väggen. Jan Miörner kallade detta för ”fångst”, som är det första steget i riskanalysen. Han menade att det är bäst att börja helt öppet, och bara ha fysisk och psykosocial arbetsmiljö som övergripande grupper. I ett nästa steg kan man gruppera riskerna och skapa kluster. Därefter bedömer man riskerna, åtgärdar och följer upp.

Han delade med sig av sin egen mall för riskinventering till deltagarna.

Främjande förhållningssätt

Jan Miörner pratade om tre olika förhållningssätt i arbetsmiljöarbetet. Man kan arbeta reaktivt och åtgärda problem som redan har uppstått, man kan arbeta förbyggande och motverka risker och man kan arbeta främjande, med fokus på vad som skapar hälsa.

– Jobbar man främjande så löser man mycket av de andra punkterna. En organisation levererar bättre tjänster med medarbetare som tycker om att gå till jobbet på måndag morgon.

Grundutbildningen i SAM kommer att genomföras vid flera tillfällen under hösten och våren, i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. Jan Miörner håller även en fortsättningsutbildning i SAM.

_DSC8616_w

Publicerad: 2015-10-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.