Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Ny omgång arbetsmiljöutbildningar

2017-06-12 Nu erbjuder Partsrådet en ny omgång arbetsmiljöutbildningar. Fem olika utbildningar kommer att genomföras vid totalt 25 tillfällen under hösten 2017 och våren 2018.

Totalt deltog 1 100 partsföreträdare när Partsrådet genomförde en stor satsning på arbetsmiljöutbildningar 2015–2016. Nu är det dags för en ny omgång utbildningar, på samma teman som tidigare: Systematiskt arbetsmiljöarbete grundutbildning, Systematiskt arbetsmiljöarbete fördjupning, Konflikthantering, Robusta samarbetskulturer och Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras.

Målgruppen för utbildningarna är arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Läs mer och anmäl dig till utbildningarna i kalendariet.

Publicerad: 2017-06-12

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.