Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Stort intresse för arbetsmiljöutbildningar

2014-09-17 När Partsrådet efter sommaren gick ut med en intresseförfrågan om att vara med och utveckla framtidens arbetsmiljöutbildning, blev gensvaret stort. Inom kort tid hade 16 myndigheter anmält sitt intresse – allt ifrån stora högskolor till myndigheter med bara ett 20-tal anställda. Målgruppen för utbildningarna är primärt skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på universitet och högskolor samt andra myndigheter och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket med 500 eller färre anställda.

– Det är väldigt roligt att intresset har varit så stort. Det visar att det finns ett reellt behov av partsgemensam arbetsmiljöutbildning, säger Annika Nilsson, projektledare för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Hon välkomnar fler att höra av sig till henne, om de är intresserade av ytterligare information om satsningen.

Deltagarna har möjlighet att anpassa utbildningarna efter de behov som finns på den egna arbetsplatsen, genom att delta i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet sker under våren 2015, i form av workshops. Hösten 2015 ska utbildningarna kunna påbörjas.

I slutet av november får de myndigheter som anmält intresse besked om de kan vara med i satsningen. Om intresset är stort kan Partsrådet bli tvungen att göra ett urval.

Publicerad: 2014-09-17

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.