Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Trygg arbetsmiljö i fokus

2013-03-15 – Att stödja lokala parter i arbetet med säkerhetstänkande och att förebygga och hantera hot och våld i arbetet är ett prioriterat område, säger Anders Stålsby på Arbetsgivarverket, ordförande i styrgruppen för det nya arbetsområdet.

e2ddd1e4a2c1f0451055b0889bad7ecb03736817

Den 20 september 2012 arrangerade Partsrådet ett seminarium om hot och våld i arbetslivet.

En bra arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för verksamheten och dess utveckling. Under förhandlingarna om Avtal 2012 diskuterade de centrala parterna behovet av att stödja lokala parter i deras arbete kring arbetsmiljön.

I det sammanhanget är hot och våld mot myndigheter och statsanställda på många håll ett problem. Sådana hot är ett angrepp både mot den enskilde medarbetaren och mot rättssamhället. Exempel på det senare är om en myndighetsperson genom hot hindras att utöva tillsyn och kontroll.
Uppdraget från de centrala parterna innehåller flera perspektiv. Sammanfattningsvis ska arbetsområdet för verksamheter där hot och våld kan förekomma:

•  Belysa effekter på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
•  Belysa förekomsten av och risker med ensamarbete
• Belysa sambandet mellan risk och säkerhetsnivå.

Uppdraget fastställdes i slutet av 2012. Arbetet kommer att fortgå under hela 2013.

Publicerad: 2013-03-15

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.