Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Välbesökt seminarium om hot och våld i arbetslivet

2013-04-30 I september 2013 anordnade arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv sitt första seminarium. Under rubriken ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet” fick deltagarna ta del av aktuell forskning, konkreta tips i arbetslivet och berättelser om hur olika enskilda personer har reagerat vid kriser.

e4bd0d73b96d112ba1a5be18013f32ce338a0c39

Det var stort intresse för Partsrådets seminarium ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet.” Katja Puustinen från SLU (i förgrunden) var en av deltagarna. Foto: Micke Lundström

Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, inledde dagen med att prata om den psykologiska forskningen kring hot och våld i arbetslivet. Utredaren Johanna Skinnari och enhetschef Lars Korsell på Brottsförebyggande rådet, Brå, berättade om sina studier kring otillåten påverkan på statliga arbetsplatser. Per Sandberg, psykolog vid Kris- och Traumacentrum, talade om vad som händer, fysiskt och psykiskt, när vi utsätts för våld och hur man bäst tar hand om den som har drabbats av en kris. Per har arbetat med krishantering på företag och myndigheter och har även erfarenhet av drabbade från bland annat Estoniakatastrofen och tsunamin. – Det är verkligen roligt att intresset för seminariet har varit så stort. Det här är ett viktigt område som man behöver arbeta systematiskt med på arbetsplatserna, säger Annika Nilsson, projektledare för arbetsområdet. Hon hoppas på ett lika stort intresse för de fördjupningsdagar inom arbetsområdet som anordnas på Såstaholm i Täby vid två olika tillfällen under senhösten – 19-20/11 och 26-27/11.

Publicerad: 2013-04-30

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.