Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Verktyg för bättre arbetsmiljö

2016-06-08 Nu finns ett flertal verktyg kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö på Partsrådets hemsida.

Under hösten 2015 och våren 2016 har Partsrådet genomfört fem olika arbetsmiljöutbildningar kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningarna har genomförts i Göteborg, Stockholm och Sundsvall vid 40 olika tillfällen. Totalt har cirka 1 100 partsföreträdare deltagit i utbildningarna, varav cirka 600 arbetsgivarföreträdare och cirka 500 skyddsombud.

– Deltagarna har tidigare fått materialet från utbildningarna. Nu låter vi fler få del av det genom att lägga ut det på Partsrådets hemsida, säger Annika Nilsson, projektledare för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Det handlar om checklistor, mallar och andra verktyg att använda i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Verktygen finns under Arbetsmiljö och hittas under två övergripande rubriker: Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och social arbetsmiljö. Verktygen är sorterade efter de fem olika arbetsmiljöutbildningarna.

Sedan tidigare finns även filmer och artiklar från utbildningarna på hemsidan.

Publicerad: 2016-06-08

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.