Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Robusta samarbetskulturer

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg för att bygga robusta samarbetskulturer.

Partsföreträdare fick under en föreläsning på hösten 2015 förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter. Läs artikeln

Utbildningsmaterial och verktyg

Presentation från utbildningen

Arbetsblad om samarbetskultur

Arbetsblad om konfliktpotential

Arbetsblad om chefers roller

Arbetsblad om skyddsombuds roller

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.