~ Hot på jobbet · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hot på jobbet

www.hotpajobbet.se

2016-01-13 Hemsidan Hot på jobbet har fokus på stöd i samband med hot och våld inom statlig verksamhet.

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.