~ Hot på jobbet · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

www.hotpajobbet.se

2016-01-13 Hemsidan Hot på jobbet har fokus på stöd i samband med hot och våld inom statlig verksamhet.

Här finns stöd för att systematisera arbetet, idéer och uppslag, filmer, checklistor och andra verktyg. Samtliga texter är uppdaterade under hösten 2015 och ett nytt avsnitt om kränkningar på internet har lagts till under rubriken Otillåten påverkan.

Besök sidan på www.hotpajobbet.se.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.