Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Världen förändras i allt snabbare takt och detta ställer stora krav på statlig verksamhet att förändras i takt med omvärlden. Begreppet innovation har tagit en plats i diskussionen om verksamheters utveckling i framtiden.

Arbetet inom arbetsområdet tar fasta på såväl lokala parters egna erfarenheter av arbete med och förutsättningar för innovation och utvecklingsarbete som viktiga omvärldsförändringar som kan komma att påverka behovet av innovation och utveckling.

Arbetsområdet Innovation och utveckling är nytt för 2017, men är sprunget ur det tidigare arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Det tidigare arbetsområdet har bland annat drivit ett partsgemensamt utvecklingsprogram samt en serie öppna seminarier. Filmer och artiklar från det tidigare arbetsområdet finns under fliken Tidigare arbetsområden.

 Publicerad: 2017-02-08

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.