~ Artiklar · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Artiklar

Samverkan för framtiden

2017-06-20 Partsrådet seminarium om det nya samverkansavtalet lockade många deltagare.

Läs mer

Samverkan i fokus på Folkhälsomyndigheten

2017-06-01 På Folkhälsomyndigheten har man låtit samverkansmodellen få växa fram. Myndigheten berättar om sitt samverkansarbete i ett utbildningsverktyg som Partsrådet utvecklar.

Läs mer

Nya partsroller i framtidens arbetsliv

2015-05-11 Lokala parters roller stod i fokus på ett seminarium om framtidens arbetsliv.

Läs mer

Hur du kan arbeta med detta material

2012-12-19 Verksam Samverkan är tänkt som stöd och stimulans till alla som vill använda eller utveckla samverkan som metod. Det är utformat med ambitionen att vara maximalt flexibelt, tankeväckande och energigivande men minimalt styrande. Det erbjuder många olika ingångar, har ingen given början eller givet slut.

Läs mer

Medarbetarna bidrar till bättre beslut

2014-10-23 Alla chefer och medarbetare har fått komma till tals, när Riksarkivet har tagit fram ett nytt samverkansavtal.

Läs mer

Visualisera eller stagnera - utmaning för ledare

2013-05-06 Att visualisera mål och skapa mentala bilder av vad den egna organisationen håller på med är en central uppgift för dagens strategiska ledare.

Läs mer

Gamla föreställningar hinder för samverkan

2012-12-21 I slutet av november 2012 genomförde arbetsområdet ett seminarium med temat Om ledarskap och medarbetarskap – hur påverkas samverkan av relationen?

Läs mer

Samverkan en fråga om attityd och vilja

2011-11-29 Förhandling eller samverkan, vilket fungerar bäst? Svaret är att de fungerar ungefär lika bra, men i olika sammanhang. Poängen är vilken attityd man har till det hela.

Läs mer

Nätverk ger stöd i samverkansarbetet

2010-09-01 Kompetensbaserad rekrytering och HR-strategi var temat för en nätverksträff i Stockholm i slutet av augusti 2011, arrangerad av arbetsområdet Stöd till lokal samverkan. Syftet var att diskutera hur och i vilka former samverkan kan komma in som en naturlig del i kompetensförsörjningen.

Läs mer

Medvind för samverkan på Migrationsverket

2010-04-07 Vid mitten av 90-talet fick Migrationsverket, som en av de första myndigheterna, lokala samverkansavtal. Efter några år med varierande engagemang finns i dag ett starkt tryck på ökad samverkan i övergripande verksamhetsfrågor.

Läs mer

Framtida utmaningar kräver samverkan på högskola

2010-03-22 Universitet och högskolor kan ha svårt att uppfatta det positiva med samverkan som ett sätt att utveckla verksamheten. Akademisk frihet och institutionellt oberoende väger ofta tyngre. Det visade seminariet ”Samverkan i kunskapsintensiv verksamhet” den 25 februari 2010.

Läs mer

Ledare och medarbetare i nya roller

2010-03-22 – Att vara ledare inom högskolan är som att dirigera en samling solister. Det sa Christina Björklund, forskare och ledarskapsstrateg vid Karolinska Institutet, när hon under konferensen Samverkan i kunskapsintensiv verksamhet höll föredrag om ledarskap inom högskolesektorn.

Läs mer

Kommunikation och samverkan ett måste i komplexa organisationer

2010-02-05 Utvecklingen mot allt mer komplexa organisationer ställer ökade krav på samverkan och god kommunikation. Och visst går det att träna upp sin kommunikativa förmåga. På ett seminarium arrangerat den 3 november 2010 av arbetsområdet Stöd till lokal samverkan fick deltagarna en inblick i hur det går till och varför det är så nödvändigt.

Läs mer

Förtroende och dialog en grund för samverkan

2009-06-22 Förtroende och en öppen dialog är två förutsättningar för att samverkan på en arbetsplats ska fungera. Men hur skapar man förtroende och hur gör man om det inte finns?

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.