~ Verktyg · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Verktyg

Verksam samverkan - ett stöd för delaktighet och dialog

2014-05-21 Arbetsglädje skapas när man ser arbetets resultat och nytta. Den är en del av potentialen i hela organisationens verksamhet. I samverkan kan denna potential omvandlas till verksamhetsutveckling i praktiken.

Samverkan är en metod som du och dina kollegor kan använda för att se och förstå hur olika delar i en organisation samspelar med varandra. Det är ett sätt att samordna olika skeenden, att öka alla medarbetares motivation och delaktighet i utvecklingen av verksamheten och mycket mer därtill.

Se Verksam samverkan

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.