~ Samverkans ABC · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Samverkans ABC

Viktiga begrepp i samverkan:

Ansvar

Läs mer

Arbetskultur

Läs mer

Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsorganisation

Läs mer

Arenor

Läs mer

Beslut

Läs mer

Chefskap

Läs mer

Delaktighet

Läs mer

Dialog

Läs mer

Effektivitet

Läs mer

Förhandling

Läs mer

Förtroende

Läs mer

Inflytande

Läs mer

Kompetens

Läs mer

Lojalitet

Läs mer

Lärande

Läs mer

Medarbetarskap

Läs mer

Metod

Läs mer

Mål

Läs mer

Perspektiv

Läs mer

Process

Läs mer

Roller

Läs mer

Tillit

Läs mer

Trovärdighet

Läs mer

Uppföljning

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.