~ Dialog · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Dialog

Begreppet dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom ord”. I dialogen strävar man efter att uppnå förståelse för varandras tankegångar, att lära och nå samsyn. Både samtalet i sig och det man samtalar om ska upplevas som något gemensamt och meningsfullt för alla.

En dialog skiljer ­sig från en ­förhandling , en debatt (från franskans ”débattre”, att kämpa) eller en diskussion (från latinets ”discutere”, att skaka isär). Dessa samtalsformer syftar till att få egna fördelar, att övertyga eller att vinna över andra på sin sida. ­

I dialogen deltar alla på lika villkor. Kännetecknande för en dialog är främst att deltagarna strävar efter att ta reda på vad som är rätt, inte att få rätt. Dialogen kräver ­förtroende.

Varje samtalsform fungerar väl i sitt rätta sammanhang. Dialogen har förutsättningar att skapa ­delaktighet till stöd för hela organisationens verksamhetsutveckling. Den är därför det viktigaste inslaget i samverkan.

För att göra det möjligt för de anställda att kunna planera och delta i dialoger behövs bestämda tider och särskilda mötesplatser, ­­arenor, för samverkan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.