~ Förtroende · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Förtroende

Förtroende är ett annat ord för ­tillit. Det handlar om att tro och lita på att en person eller grupp är förmögen att handla – och kommer att handla – korrekt i intellektuellt och moraliskt hänseende. Att ha förtroende för någon kräver mod. Det innebär att våga förlita sig på dennes karaktär, duglighet, välvilja eller exempelvis diskretion. Det går att få, ha eller fatta förtroende för någon. Men också att förlora, svika eller förverka. För att förtjäna, inge eller åtnjuta någons förtroende krävs att individen eller gruppen besitter ­trovärdighet.

Det går även att ha förtroende för fysiska, sociala eller organisatoriska system exempelvis en bro, rättssystemet – eller samverkansprocessen.

Samverkan handlar om att utbyta tankar, erfarenheter, idéer och kunskaper – att de som deltar också delar med sig av sig själva. Det kommer bara att ske om de inblandade aktivt beslutat sig för att lita på varandras välvilja. Därför är förtroende en nyckelfråga för alla samtal men framförallt för ­dialogen.

Det är lättare att visa förtroende för varandra efter positiva upplevelser av tidigare samarbeten. Det kan hända att dåliga erfarenheter av tidigare konflikter först måste redas ut för att deltagarna på nytt ska kunna lita på varandra.

Om förtroende saknas är det viktigt att stanna upp och diskutera vad som är fel och hur man tillsammans ska skapa förutsättningar för tillit och förtroende för att komma vidare i arbetet. Erfarenheten visar att risken annars är att samverkan bara blir till namnet och då motverkar sitt syfte. I sådana falldränerar den bara energi.

Det är viktigt att vara klar över – och kanske våga ifrågasätta – sin egen roll i och förhållningssätt till samverkan. Att samverka är att också träna upp sin personliga trovärdighet – en form av individuell kompetensutveckling och ­lärande i arbetet.

För att inte fastna i ett ”vi-och-dom” tänkande bör gruppen också diskutera det egna förtroendet för/från andra grupper inom hos arbetsgivaren. Vilka möjligheter och begränsningar för samverkan upplever gruppen? Tillfällen till möten med andra bör tas tillvara för att förtroende ska kunna bli ett framträdande kännetecken i ­arbetskulturen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.