~ Lojalitet · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Lojalitet

Lojalitet kommer från det latinska ”legalis”, laglig. Att vara lojal betyder att man är trogen det man uppfattar som rättsliga och moraliska principer gentemot någon eller något. Vid konflikter tar man parti för den man är lojal med och man avhåller sig från svek. Man kan vara lojal mot en person, en princip, en verksamhet eller en grupp.

Illojalitet på jobbet handlar om att man som anställd gör något som negativt påverkar arbetsgivarens verksamhet eller låter bli att göra något som kan bidra positivt.

Men när det gäller samverkansarbete bör diskussionen om lojalitet vidgas. I strävan efter en bra gemenskap på arbetsplatsen och en ­arbetskultur där de anställda vill varandra väl är lojalitet mot arbetskamrater, kollegor eller medlemmar oftast i centrum. Sätter vi istället verksamheten och dess ­mål i centrum blir det lojaliteten mot det gemensamma uppdraget som blir den styrande.

Det är viktigt att i samverkansgruppen diskutera vad gruppen och dess medlemmar är lojala med. Omfattar lojaliteten:

– vad gruppen uppfattar som sant och rätt,

– formellt fattade ­beslut,

– personerna i den högsta ledningen,

– chefer och medarbetare på den egna nivån,

– enskilda individer i eller utanför gruppen,

– den gemensamma verksamheten, eller

– det gemensamma uppdraget att samverka?

Beroende på vilken roll man för tillfället har som exempelvis chef, medarbetare eller fackligt förtroendevald, kan det då finnas konflikter mellan att i samverkan vara lojal mot sin arbetsgivare, lojal mot sina medlemmar och lojal mot sin fackliga organisation?

Med samverkan som metod är det möjligt att samtala om hur man inom arbetsgivarens verksamhet kan skapa en arbetskultur som balanserar alla dessa olika infallsvinklar och aspekter på vad lojalitet kan handla om.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.