Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

2014-03-10 En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Arbetsmiljö i förändring och utveckling och på intervjuer med dess författare, Gunnar Sundqvist.

Arbetsmiljö och förändringsberedskap

2012 Trycksak Arbetsmiljö

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.