Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Verktyg för verksamhetsutveckling

2012-06-28 Hur kan arbetsmiljöarbete, samarbete och kommunikation användas för att skapa förutsättningar för en kontinuerlig verksamhetsutveckling?

e427c8c6257d17110effedc7b0b348e3467c56b5

Engagerade gruppdiskussioner under konferensen 16-17 juni 2012.

Den frågan var temat för gruppdiskussioner under Partsrådets konferens den 16-17 juni 2012, arrangerad av arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Några slutsatser vad gäller arbetsmiljöområdet:

  • Arbetsmiljöarbete kan användas för att skapa ett engagerande och motiverande klimat, och är därmed ett verktyg för verksamhetsutveckling. Därför behöver arbetsmiljöarbetet integreras i den ordinarie verksamheten istället för att, som ofta är fallet idag, ligga i ett eget ”stuprör” vid sidan av.
  • De som är berörda av en arbetsmiljöfråga behöver själva arbeta med denna istället för att representeras av en annan grupp.
  • Genom att arbeta främjande och söka efter ”friskfaktorer” istället för att enbart fokusera på hot och risker kan arbetsmiljöarbetet bidra till ett positivt emotionellt klimat, vilket inverkar positivt vid förändring.
  • I en organisation i ständig förändring kommer det att uppstå nya, stressrelaterade arbetsmiljöproblem. Det är därför nödvändigt att hitta nya sätt att hantera dessa på.

Kommunikation och samarbete i en organisation i ständig förändring var nästa tema för diskussion. Konferensdeltagarna tog även fram förslag på verktyg som kan bidra till en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Slutsatser:

  • Arbetet med kommunikation och samarbete måste utgå från kundens behov.
  • Arbeta aktivt med att förbättra och förenkla de regler som styr verksamhetens kommunikationsarbete och samarbetsformer.
  • Det behövs en högre grad av myndighetssamverkan, bland annat i form av nätverk.
  • Myndigheter kommer i högre grad att behöva utgå från gemensamma teman och arbeta tvärfunktionellt.
  • Verksamhetsutveckling kan underlättas genom att kunderna görs delaktiga i utvecklingen.

Publicerad: 2012-06-28

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.