Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Verktyg som stöd för att testa en grupps förändringsbenägenhet

2014-12-04 Arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd har tagit fram ett verktyg till lokala parter som ett stöd för att testa en grupps förändringsbenägenhet.

Verktyget finns att ladda ner nedan, i form av en Excelfil. Frågorna är inte vetenskapligt framtagna och testresultat bör därför inte användas för att dra slutsatser om den egna verksamheten. Verktyget syftar endast till att fungera som ett diskussionsunderlag inom förändrings- och utvecklingsarbeten.

Observera att verktyget endast fungerar om det öppnas i Excel (helst Excel 2010 eller senare version).

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.