~ Publikationer · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Publikationer

Rapport från masterkonferensen

1999 Trycksak Masterutbildning

Rapport från Utvecklingsrådets konferens Skilda världar eller nyttiga perspektiv.

PDF-fil

Beställ tryckt exemplar

Staten och de andra

I boken ger ett antal statstjänstemän en inblick i hur staten organiserar och styr verksamheter. Bidragen är författade som uppsatser i det masterprogram för statstjänstemän som Handelshögskolan i Stockholm Executive Education genomförde i samarbete med SCORE på uppdrag av Utvecklingsrådet 1997-1999. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Beställ tryckt exemplar

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.