Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö med kvalitet

2016-01-29 Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.