Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Att leda i förändring

2015-09-25: Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.