Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Avslut för utvecklingsprogrammet

2015-11-23 Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.