Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Digitala trender

2015-05-29: Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talade om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.