Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Diskursiv arbetsmiljö

2017-10-11 Lisbeth Rydén har forskat i hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.