Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Friska arbetsplatser

2016-11-24 Hälsosamma organisationer har inte kommit till av en slump, betonade Eva Vingård på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.