Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hantera förändring

2015-12-09 Göran Rosberg inledde sin föreläsning med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de som bäst hanterar förändring.”

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.