Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Kontorstyper, hälsa och produktivitet

2015-12-10 Kopplingen mellan kontorsutformning och arbetsprestation togs upp på ett seminarium i november.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.