Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Rutiner mot kränkande särbehandling

2016-03-16 Partsföreträdare fick hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling, på ett seminarium med Thomas Jordan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.