Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Samarbetskulturer

2015-10-16: Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.