Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

”Var närvarande som chef”

2015-10-15: Lisa Ekström gick från högstatusjobbet som försäljningschef på SAS till chef för SAS kundrelationer. En enhet där 24 av 28 medarbetare var placerade på grund av övertalighet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.