Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Viktigt med evidens

2016-11-09 Henrik Belfrage lyfte fram behovet av att göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö i ett partsperspektiv arrangerade i oktober.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.