Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Ann-Christin Nilsson

ann-christin_nilsson

Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.