Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Anna Falck

Anna_Falck

Ledamot, Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.