Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Offertförfrågan - Konsultstöd för att sätta organisation och struktur för ett arbetsområde i Partsrådet

Partsrådet upphandlar nu en konsult till stöd för centrala parters förhandlingsledningar med att organisera ett nytt, omfattande arbetsområde kallat Hållbart arbetsliv. Arbetets omfattning beräknas till 50-100 timmar och ska genomföras i januari 2018. Offerten ska vara Partsrådet tillhanda senast 12 december 2017.

Offertförfrågan – Konsultstöd för att sätta organisation och struktur för ett arbetsområde i Partsrådet

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.