~ Offertförfrågan – Projektmedarbetare för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv · Partsradet

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.