Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Start för 2016 års utvecklingsprogram

2016-03-31 Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.

En värld i kontinuerlig förändring och utveckling är rubriken på första kurstillfället för Partsrådets utvecklingsprogram 2016 inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Carl Henrik Ek framhöll att datorerna inte bara ersätter enklare jobb, utan även kan frigöra tid för det som verkligen skapar värde, som det personliga mötet.

– Var inte rädd för utvecklingen, menade han.

Utvecklingsprogrammet fokuserar på verksamheternas kontinuerliga förändrings- och utvecklingsarbete och syftar till att inspirera lokala parter i arbetet med att skapa en förändrings- och utvecklingsorienterad miljö där metoderna för att nå verksamhetens mål kontinuerligt förbättras. Teman i utvecklingsprogrammet 2016 är bland annat varför och hur förändring och utveckling sker i vår omvärld, i våra organisationer och inom oss själva. Programmet syftar i likhet med tidigare program till att stärka statliga verksamheters förmåga att verka under ständig förändring och utveckling.

Målsättningen är att arbetsgivarföreträdarna ska bli bättre på att stötta chefer och medarbetare och att de fackliga företrädarna ska bli bättre på att stötta sina medlemmar på myndigheterna. 

Utvecklingsprogrammet genomförs vid fyra kurstillfällen och avslutas i september.

I årets utvecklingsprogram medverkar lokala partsföreträdare från Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Konsumentverket, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Luleå Tekniska universitet, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Säkerhetspolisen, Universitets- och högskolerådet och Världskulturmuseerna.

Publicerad: 2016-03-31

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.