Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Mot en mer agil verksamhet

2012-04-27 Den 11 och 12 april 2012 genomförde Partsrådet det första av fyra planerade tvådagarsseminarium i sitt program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Behov av snabb anpassning och en löpande omvärldsbevakning var två viktiga punkter på programmet.

0b8ef1d4e1163f99e268f37dd6835b45146f0ef0

Programmet gav upphov till många engagerade diskussioner. Här två av deltagarna, Jaana Elo från Transportstyrelsen och Marianne Persson Söderlind, KTH.

Syftet med programmet, som genomfördes på Såstaholm konferensanläggning i Täby, är att stärka de deltagande myndigheternas beredskap att verka under ständig förändring och utveckling.

Krav på snabb anpassning
Alan Schürer, programmets projektledare, menar att Partsrådets seminarieserie är det första steget i en utveckling som är absolut nödvändig för att våra myndigheter ska klara av att göra ett bra jobb i tider av förändring.

– För att kunna utföra sin uppgift i en tid som denna, då förutsättningarna för statliga verksamheter ständigt förändras, måste en myndighet snabbt kunna anpassa sig till nya krav och omständigheter. Under vårt program kommer vi att undersöka vad som krävs för att detta ska kunna ske, samt arbeta fram nya verktyg som kan underlätta myndigheternas arbete på hemmaplan.

Nödvändig förändringsberedskap
Programmet är det första av sitt slag för myndigheter:

– Det finns en uppsjö av material och kurser om Change Management, men det här handlar inte om att jobba med någon enstaka förändring utan om att, utifrån en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, skapa förutsättningar för en helt ny form av verksamhet som klarar av att hantera ständigt nya krav och förutsättningar.

– Denna form av agil verksamhetsutveckling handlar alltså inte enbart om individuell kompetensutveckling, utan också om att skapa en förändringsberedskap på myndigheterna.

Utan anpassning ingen tillit
Enligt Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivareverket och deltagare i programmet, är den stärkta förändringsberedskap som programmet syftar till på sikt nödvändig för den offentliga sektorns överlevnad.

– Världen förändras oerhört snabbt, och det är viktigt att förhålla sig till dessa förändringar och de konsekvenser de har för den egna verksamheten. Annars riskerar man i slutänden en situation som i Italien eller Grekland, där förtroendet för staten är noll och det är näst intill omöjligt att genomföra de beslut som krävs för att en välfärdsstat ska kunna fungera.

Verktyg för förändringsberedskap
Under programmets gång kommer 42 deltagare från tio olika myndigheter att diskutera förutsättningarna för ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete.

De kommer också att arbeta fram verktyg som kan användas för att öka de egna organisationernas förändringsberedskap. Fokus ligger på att den kunskap som programmet generar ska vara verksamhetsfokuserad och komma de deltagande myndigheterna till nytta.

Möjlighet att påverka
Partsrådet har därför valt att fokusera på frågor som har direkt koppling till sådan förändring och utveckling av verksamheten som myndigheterna själva råder över, förklarar Hedda Mann, jurist på Arbetsgivarverket och medlem i programmets styrgrupp.

– Vi har främst tagit fasta på de små förändringar som deltagarna själva kan påverka och som utvecklar verksamheten på ett sätt som gagnar dem organisationen är till för. Det vill säga, de egeninitierade förändringar och det proaktiva arbete som behövs för att verksamheten ska kunna hålla jämna steg med omvärlden.

Uppföljning i maj
Mer om vad som diskuterades under de två programdagarna finns att läsa via länken uppe till höger.

Nästa tvådagarsseminarium i programmet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd äger rum på Såstaholm konferensanläggning den 14-15 maj och behandlar ledarskap och medarbetarskap.

Publicerad: 2012-04-27

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.