Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Financing

According to a collective agreement, the Social Partners’ Council is financed by contributions from the central government agencies. These contributions are a small percentage, 0,055 percent, of the monthly wage costs. Money that is not expended is funded and used by the council later.

Updated: 2018-10-10

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.