Aktiviteter

September 2019

Hantera hot och hat på nätet

Läs mer

2019-06-17 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om näthatets utbredning i arbetslivet och hur man kan arbeta förebyggande

OM SEMINARIET

Dagen inleds med att Rebecka Cowen Forssell föreläser om cybermobbning, ett fenomen som aktualiserats i och med ökad kommunikation via digitala och sociala medier. Fenomenet har även tagit plats i arbetslivet och antas växa. Föreläsningen syftar till att förklara vad cybermobbning egentligen är och hur man kan arbeta förebyggande på arbetsplatsen.

Under eftermiddagen talar Ulrika Sundling om näthat, hur du skyddar dig och vad arbetsplatsen kan göra. Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via Internet, t.ex. sociala medier eller e-post. Även utvecklingen inom lagstiftningen kommer att belysas.

OM FÖRELÄSARNA

Rebecka Cowen Forssell är forskare vid Malmö universitet. I sin avhandling kartlägger hon förekomsten av cybermobbning i arbetslivet samt belyser konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren.

Ulrika Sundling är informationssäkerhetssamordnare vid Säkerhetsavdelningen, Uppsala universitet. Avdelningen samordnar, stödjer och utbildar inom informationssäkerhet.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 19 september kl.10.00–13.30. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med kaffe.
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 9 september.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Läs mer

Nu har du möjlighet att höra mer om programmet och träffa oss från programkontoret Hållbart arbetsliv. Den 25 september bjuder vi in till ett seminarium i Göteborg. Under en eftermiddag får du en presentation av programmet, möjlighet att ställa frågor om tjänsterna och utbyta erfarenheter med andra myndigheter. Du kommer även att få möjlighet att träffa Trygghetsstiftelsens medarbetare för lokala omställningsmedel.

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar idag. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, ta chansen att träffa oss i september.

Var: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

När: 25 september klockan 13-16.30. Vi börjar med lunch kl 12, meddela i din anmälan om du vill delta i lunchen.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR.
Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Vi ses där,
Emilia Liljefrost
Programchef för Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till myndigheterna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. Läs mer om programmet här.

Oktober 2019

Innovationslabb: Innovationskultur och prototyping på riktigt — 6-stegsmetod för partsgemensam innovation

Läs mer

2019-04-12 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare, i en myndighet eller annan verksamhet inom det statliga avtalsområdet, till ett unikt innovationslabb vid Tekniska museet i Stockholm, i samarbete med Doberman.

OM INNOVATIONSLABBET

Partsrådet erbjuder lokala parter, arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare i verksamheter på det statliga avtalsområdet, att delta i ett innovationslabb. Ett innovationslabb karaktäriseras av en tydlig experimenterande ansats där deltagarna (ofta i mindre skala) får experimentera, utvärdera och tillsammans bygga vidare på sina idéer.

Varför genomför Partsrådet ett innovationslabb för lokala parter?

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. Den driver på behovet av snabbare förändringsprocesser och behovet av att få tiden för att genomföra utvecklingsprojekt nedkortade. Det kan till exempel åstadkommas genom så kallade agila metoder vilka ofta inkluderar en hög grad av experimenterande. Design Thinking är en sådan metod och dessutom en metod som i hög grad tar kundens/brukarens/invånarens perspektiv i utvecklingsarbetet. – Lokala parter måste kunna fungera som stöd till chefer och medarbetare respektive medlemmar i utvecklingen av verksamheten och för det krävs bland annat kunskap om hur innovationsprocesser fungerar, säger Anders Stålsby, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Innovationslabbet syftar till att trigga deltagarna till en partsgemensam resa mot en innovationskultur. Genom en kombination av inspiration och att påvisa nya arbetssätt skapas förutsättningar som möjliggör innovation i den dagliga verksamheten. Under labbet får deltagarna möjlighet att praktiskt pröva på metoden Design Thinking genom olika innovationsövningar från verksamhets- och/eller organisationsutmaning till prototyp och test.

Innovationslabbet bygger på kontinuerlig närvaro. Det är viktigt att deltagarna fullföljer de två dagarna i sin helhet. Viss partsgemensam förberedelse kommer att behövas.

Om Doberman: Doberman är en digital designfirma som arbetar med att stötta organisationer med att innovera sina verksamheter. För mer information om Doberman, se www.doberman.se.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Anmälan ska ske partsgemensamt och lokala parter ska åta sig att delta vid båda dagarna, dvs minst en deltagare ska vara arbetsgivarrepresentant och minst en deltagare ska vara arbetstagarrepresentant. Detta för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Innovationslabbet börjar onsdagen den 9 oktober kl. 10.00 på Tekniska museet, Museivägen 7 i Stockholm. Kaffe serveras från från kl. 09.30. Plats finns för att förvara bagage, etc. Dag 1 avslutas vid ca 17.30. Dag 2 börjar kl. 09.00 och kaffe serveras från kl. 08.30. Labbet avslutas torsdagen den 10 oktober ca kl. 13.00.

Anmälan: Anmäl er HÄR senast den 27 augusti. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Vid anmälan finns möjlighet att notera eventuella allergier eller önskemål om särskild kost.

Partsrådet bjuder på innovationslabbet och förtäring i samband med labbet. Partsrådet står för logi för natten 9-10 oktober för de deltagare som reser in till Stockholm och inte har möjlighet till eget lokalt boende. Partsrådet står inte för middag på kvällen den 9 oktober eller för resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 1000 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 2500 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Notera att en plats inte kan delas mellan två personer.

Om du har frågor om innovationslabbet, kontakta projektledare: Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e post: susanne.tillqvist@partsradet.se eller Irene Öst, tfn: 070 558 2837, e-post: irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se  eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se.

Att förebygga psykisk ohälsa och om kollegiala samtalsgrupper

Läs mer

2019-06-17 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om olika metoder och strategier som kan bidra till att minska den psykiska ohälsan hos individen och på arbetsplatsen.

OM SEMINARIET

Förmiddagens föreläsning utgår från boken Handbok för oglada – Vetenskapliga förankrade metoder för ökad glädje och livskvalitet. Författaren och psykologen Lars Ström talar om människans förmåga att förändra sig själv och vilka verktyg man kan använda sig av för att öka sitt välmående.

Eftermiddagen bjuder på två talare. Rickard Bracken från Uppdrag Psykisk Hälsa berättar om hur projektet har identifierat insatser som bedöms ha potential att minska den korta respektive längre sjukfrånvaron. Därefter talar Ulla Peterson om hur kollegialt stöd i form av en samtalsgrupp kan minska utmattning, depressiva symtom samt stress.

OM FÖRELÄSARNA

Lars Ström är leg psykolog och doktor i klinisk psykologi.

Rickard Bracken är en av projektledarna för Uppdrag Psykisk Hälsa som är ett resultat av en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ulla Peterson är universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. Hennes forskning fokuserar på psykisk hälsa och ohälsa, där reflekterande samtalsgrupper för att förebygga stress och depression är en stor del.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 10 oktober kl.10.00–15.00. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med kaffe.
Kapitel 8,  Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Ängsö.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 27 september.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Mingel med Trygghetsstiftelsen #1

Läs mer

2019-07-10 Förändring pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna.

Under hösten kommer vi att ordna två informationstillfällen i Partsrådets nya lokaler i Stockholm, där du har möjlighet att lära dig mer om Partsrådets respektive Trygghetsstiftelsens stöd till er lokala parter. Läs mer och anmäl er här.

Du anmäler dig genom att klicka på anmälan i cirkeln. Vi har ett begränsat antal deltagare och du kan anmäla flera personer samtidigt, upp till tre gäster.

ÄR DU NYFIKEN PÅ MER?

Ta del av Olika svar på liknande utmaningar– en kortfilm som reflekterar kring partssystemet olika svar på liknande förändringsutmaningar genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv och möjligheten Avtal om lokala omställningsmedel ger och som Trygghetsstiftelsen anordnar inspirationsseminarier om.

MER INFORMATION I KORTHET

Partsrådets program Hållbart arbetsliv

Partsrådet erbjuder tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt. Verksamheten finansieras av en avgift på 0,055% av lönesumman. Idag erbjuds 8 tjänster. Läs mer om dem här.

Lokala omställningsmedel

Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengarna kan till exempel användas för att öka medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser eller karriärväxling i syfte att också bidra till ett längre arbetsliv. Läs mer om lokala omställningsmedel på Trygghetsstiftelsens webb.

Lunchseminarium Organisationsanpassad möjlighetskarta

Läs mer

2019-08-27 Vill ni ha stöd för att kartlägga och tydliggöra möjligheter relaterat till ett hållbart arbetsliv i er organisation?Välkommen till ett öppet lunchseminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Organisationsanpassad möjlighetskarta!

Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta skräddarsyr vi ett externt analysteam en kartläggning av arbetsplatsen utifrån era behov och era förutsättningar. Kartläggningen syftar att bidra till friska och engagerade arbetsplatser genom att tydliggöra organisationsspecifika möjligheter och ge en grund för effektiva åtgärder samt aktualisera frågor om ett hållbart arbetsliv. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Den 29 oktober bjuder vi in till ett lunchseminarium om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt erfarenhetsutbyten med tidigare myndigheter som tagit del av tjänsten.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i september.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

När: 29 oktober klockan 09.30-13.00 inkl. förfika och lunchmingel. Seminariet är mellan 10.00-11.30.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #2

Läs mer

2019-07-05 Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850 000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Hösten 2019 kommer vi ha tre tillfällen med öppna informationstillfällen: 18 september, 30 oktober och 4 december. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 18 september, 30 oktober eller 4 december
Tid: Kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

November 2019

Löneseminarium med Arbetsgivarverket och Seko

Läs mer

2019-05-21 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare för Seko till ett lönebildningsseminarium om RALS 2017-2020. Seminariet genomförs gemensamt av Arbetsgivarverket och Seko.

OM SEMINARIET

Seminariet tar sin utgångspunkt i RALS 2017-2020 mellan Arbetsgivarverket och Seko. Genom att blanda presentation och diskussion vill centrala parter förmedla innehållet i avtalet och tankar om det gemensamma arbete som lokala parter har att genomföra enligt bestämmelserna i avtalet.

Seminariet genomförs den 12 november mellan klockan 10.00 och 15.00. Avsikten är att såväl företrädare för arbetsgivaren och lokala företräder för Seko hos arbetsgivare deltar gemensamt. Vi ser att maximalt fyra företrädare från respektive arbetsgivare kan delta samtidigt.

Medverkande:
Matilda Nyström Arnek (Arbetsgivarverket)
Roger Pettersson (Seko)

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Arbetstagarrepresentanter för Seko och arbetsgivarrepresentanter inom samma verksamhet med ansvar för löneförhandlingar och lönebildning deltar gemensamt.

Tid och plats: Tisdagen den 12 november 2019, kl. 10.00 – 15.00, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Viktor Arendorff. Kaffe serveras från 09.30.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 11 oktober. Notera att antalet platser är begränsad och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per arbetsgivare.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Matilda Nyström Arnek e-post, matilda.nystrom.arnek@arbetsgivarverket.se eller Roger Pettersson e-post, roger.pettersson@seko.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet, kaffe och lunch men står inte för logi- och resekostnader.

Välkommen!

Studiebesök vid Kungliga Operan – Innovation genom kommunikation

Läs mer

2019-07-31 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare inom det statliga avtalsområdet till ett studiebesök vid Kungliga Operan i Stockholm.

OM STUDIEBESÖKET

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett/modern dans med anor ända sedan 1773. Som verksamhet är Kungliga operan ett statligt ägt bolag. Den 12 november bjuder Partsrådet in till studiebesök vid Kungliga Operan på temat ”Innovation genom kommunikation”.

Att kommunikation är viktigt är något vi alla är överens om. Kommunikation blir ännu viktigare när en verksamhet fokuserar på att innovera och utveckla sin verksamhet. Under studiebesöket kommer vi att få höra på två perspektiv om hur kommunikation används för att leda och driva arbete med innovation och utveckling.

Det ena perspektivet är från Kungliga Operan. Kungliga Operans kommunikationschef, Catarina Falkenhav, kommer att beskriva hur de har arbetat med kommunikation för att förflytta verksamheten med sitt särskilda uppdrag att driva utvecklingen av publikupplevelsen framåt. Vi kommer att få lyssna till Anna Karinsdotter, konstnärlig chef Unga på Operan, berätta om Kungliga Operans fokuserade insatser för att nå ut till en yngre publik.

Det andra perspektivet kommer att ges av Christina Nordin, generaldirektör vid Jordbruksverket. Christina vann i mars i år utmärkelsen ”Årets kommunikativa ledare”, en utmärkelse som ges av Sveriges Kommunikatörer. Så här lät juryns motivering;”Christina lever efter ledorden öppenhet, delaktighet och transparens och har på det sättet lyckats få medarbetare, samarbetspartners och kunder att känna sig sedda och delaktiga. Hennes kommunikativa ledarskap gör att anställda delar idéer och framför sina åsikter.”

Vi kommer under dagen att sitta i Guldfoajén. Rummet är återställt i exakt det skick det hade vid invigningen av det nya operahuset 1898. Vi kommer att omges av guldstuckatur på väggar och i taket, kristallkronor, stora speglar och med gardiner och möbelklädslar i florentinsk guldbrokad. Ett studiebesök med guldkant, med andra ord. Förmiddagen avslutas med en mingel-lunch som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande. Varmt välkommen!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Tisdagen den 12 november, kl. 10.00 – ca 12.45 vid Kungliga Operan, Gustav Adolfs torg 2, 111 52 Stockholm.  Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl. 10.00 och pågår till ca kl. 12.00. Lättare lunch serveras mellan 12.00 – 12.45.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 1 november. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kommer att filmas.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet genomför studiebesöket i samarbete med Kungliga Operan. Partsrådet bjuder på studiebesöket och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

December 2019

Mingel med Trygghetsstiftelsen #2

Läs mer

2019-07-10 Förändring pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna.

Dels genom att 2017 inrätta Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv och dels genom uppdraget till Trygghetsstiftelsen 2015 att inspirera lokala parter till en effektivare användning av de lokala omställningsmedlen.

Under hösten kommer vi att ordna två informationstillfällen i Partsrådets nya lokaler i Stockholm, där du har möjlighet att lära dig mer om Partsrådets respektive Trygghetsstiftelsens stöd till er lokala parter. Läs mer och anmäl er här.

Du anmäler dig genom att klicka på anmälan i cirkeln. Vi har ett begränsat antal deltagare och du kan anmäla flera personer samtidigt, upp till tre gäster.

ÄR DU NYFIKEN PÅ MER?

Ta del av Olika svar på liknande utmaningar– en kortfilm som reflekterar kring partssystemet olika svar på liknande förändringsutmaningar genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv och möjligheten Avtal om lokala omställningsmedel ger och som Trygghetsstiftelsen anordnar inspirationsseminarier om.

MER INFORMATION I KORTHET

Partsrådets program Hållbart arbetsliv

Partsrådet erbjuder tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt. Verksamheten finansieras av en avgift på 0,055% av lönesumman. Idag erbjuds 8 tjänster. Läs mer om dem här.

Lokala omställningsmedel

Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengarna kan till exempel användas för att öka medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser eller karriärväxling i syfte att också bidra till ett längre arbetsliv. Läs mer om lokala omställningsmedel på Trygghetsstiftelsens webb.

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #3

Läs mer

2019-07-05 Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850 000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Hösten 2019 kommer vi ha tre tillfällen med öppna informationstillfällen: 18 september, 30 oktober och 4 december. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 18 september, 30 oktober eller 4 december
Tid: Kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

« Tidigare aktiviteter