Aktiviteter

Arbetsområdena publicerar planerade aktiviteter så fort som möjligt. Räkna dock med färre öppna seminarier under år 2020. Partsrådet har de senaste åren satsat på att ta fram digitala verktyg och på tjänster som levereras ute på arbetsplatserna inom ramen för arbetsområdet programmet Hållbart arbetsliv. Alla är skräddarsydda för att genomföras partsgemensamt.

Partsrådets samverkansverktyg hittar du här
Partsrådets e-utbildningar hittar du här
Hållbart arbetslivs tjänster hittar du här

September 2020

Webbinarium: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

2020-06-14 Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Lasse Frisk, organisationskonsult, kommer att berätta om varför samtalet är ett viktigt verktyg i att skapa en hälsosam arbetsplats.  Det kan handla om något så enkelt som att stämma av dagligen med sina medarbetare hur dagen ser ut.

Lasse kommer också att prata om hur man säkerställer att undersökningar och riskbedömningar också resulterar i åtgärder. Du får även en introduktion till e-utbildningen Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Var: Digital medverkan. Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 3 september kl. 12.00-12.20.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Webbinarium: Hälsa på jobbet med arbetsuppgiften i fokus

Läs mer

2020-06-14 Ett arbete som känns meningsfullt och som man har inflytande över påverkar både den fysiska och psykiska hälsan positivt, särskilt om det dessutom råder en god stämning på arbetsplatsen. En viktig aspekt i att skapa en hälsosam arbetsplats är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Sara Ingvarsson, psykolog, organisationskonsult och doktorand på Karolinska Institutet, kommer att prata om den organisatoriska aspekten av organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS: 2015:4) och kommer bland annat att beskriva följande:

  • Hur utvecklar man tydliga förväntningar och former för prioritering?
  • Hur kan man utveckla former för systematisk uppföljning av arbetsbelastning?
  • Hur balanserar man krav och resurser?

Webbinariet  kommer att varva teoretiska aspekter med praktiska exempel.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 23 september kl. 12.00-12.45.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Oktober 2020

Webbinarium: Att hantera konflikter och skapa robusta samarbetskulture

Läs mer

2020-06-14 Samarbete lönar sig – konflikter kostar. I det här webbinariet berättar Thomas Jordan, som är docent, forskare och lektor vid Göteborgs universitet, om vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som kan uppstå i konfliktsituationer.

Förståelse hur konflikter fungerar är en förutsättning för att kunna bygga en robust samarbetskultur. Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter.  På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Thomas kommer att presentera en modell för hur man systematiskt kan bygga en robust samarbetskultur. Du får också en introduktion till e-utbildningarna Konflikthantering och Robusta samarbetskulturer.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 8 oktober kl. 12.00-12.45.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Webbinarium: Fysiskt skalskydd – att förbygga hot och våld i arbetsmiljön

Läs mer

2020-06-14 Det yttre skyddet är en viktig del i att göra arbetsmiljön säker och trygg. Fysiska skalskyddet syftar till att skydda anställda genom att göra det svårt för potentiella gärningspersoner att utöva hot och våld.

Redan vid planering av nya byggnader och arbetslokaler, eller vid ändringar av sådana, är det viktigt att beakta risken för hot och våld (Våld och hot i arbetsmiljön, AFS: 1993:2). Det kan bland annat innebära hur inredning och utrustning planeras och placeras. Möblering kan behöva ske med tanke på reträttmöjligheter. Föremål som kan användas som tillhyggen bör inte vara lätt åtkomliga. Larmanordning bör vara riktigt utformad, placerad och utprovad och underhållas väl.

Mats Bygdeman som tidigare arbetat på Säkerhetspolisen och som i dag arbetar som säkerhetskonsult kommer att berätta om:

  • Förberedelse och analys både i förbyggande syfte och i akuta situationer.
  • Utformning av fysiskt skydd.
  • Prioriteringar – vilken åtgärd är lämpligast och mest kostnadseffektiv?
  • Ett verkligt case och åtgärderna som förbättrade det fysiska skyddet.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 27 oktober kl. 12.00-13.00.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

November 2020

Webbinarium: Arbetsplatsdialog – Metodstöd vid ohälsa

Läs mer

2020-06-14 Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa bland medarbetare kan förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning.

Metodstödet AD-A har utvecklats av forskare vid Umeå universitet och är en strukturerad metod i att stärka dialogen vid ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga. Vid ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatsen är det viktigt att det finns rutiner för tidig kontakt och dialog.

AD-A metoden undersöker arbetssituation utifrån en strukturerad frågeguide med stöd av en pedagogisk modell. Dialogsamtalet leder fram till en skriftlig plan. Det går att använda metodstödet så att de passar den egna verksamheten.

Therese Eskilsson, universitetslektor och forskare vid Umeå universitet, kommer att berätta hur man praktiskt kan arbeta med metodstödet.

  • Dialogsamtalet
  • Pedagogisk modell
  • Anpassning av arbetet med stöd av konkreta guider

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 11 november kl. 12.00-13.00.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Webbinarium: Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras

Läs mer

2020-06-14 När är man klar med jobbet, egentligen? Calle Rosengren är arbetslivsforskare vid Lunds universitet och har bland annat studerat hur ny teknik påverkar arbetsmiljö och arbetssätt i organisationer. Hur påverkas individ och verksamhet när gränserna i livet blir allt otydligare?

I webbinariet kommer Calle att tala om hur man kan hantera gränser mellan arbete och fritid och hur man både som individ och verksamhet kan ta fram strategier som underlättar.
Du får också en introduktion i e-utbildningen Hållbart ledarskap och medarbetarskap – när gränserna i arbetsliv och privatliv förändras.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 25 november kl. 12.00-12.20.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

« Tidigare aktiviteter