Aktiviteter

November 2019

Workshop för större myndigheter som förhandlar/tecknar avtal på både lokal och lokal-lokal nivå samt centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Läs mer

2019-10-07 Välkomna till en workshop om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS med fokus på de särskilda förutsättningar som råder i er verksamhet. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren, företrädesvis förhandlingschef eller motsvarande, och lokala företrädare för OFR/S, P, O, på central myndighetsnivå, deltar.

OM SEMINARIET

Syftet med workshopen är att vi tillsammans inventerar, resonerar och utbyter erfarenheter kring de särskilda förutsättningar som en lokal lönebildningsprocess på flera nivåer innebär.

Dagen leds av representanter för centrala parter och omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen.

Medverkar gör bl.a. Anna Falck förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Åsa Erba Stenhammar förhandlingsledare för OFR/S, P, O, som kommer att delge sina tankar kring RALS och dess tillämpning.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Både företrädare för arbetsgivaren, företrädesvis förhandlingschef eller motsvarande och lokala företrädare för OFR/S, P, O på central myndighetsnivå deltar. I normalfallet är antal deltagare från respektive myndighet fyra personer.

Tid och plats: Tisdagen den 26 november 2019 kl. 10.00-16.30, 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Anmälan: Anmäl er HÄR så snart som möjligt, dock senast den 1 november 2019. Antalet platser är begränsat. Partsrådet står för seminariekostnaderna men inte för logi- och resekostnader.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Evalill Tagesson, OFR/S,P,O, tfn: 08-790 52 19, e-post: evalill.tagesson@st.org

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08- 556 029 03 eller Irene Öst, 070-558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

December 2019

Mingel med Trygghetsstiftelsen #2

Läs mer

2019-07-10 Förändring pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna.

Dels genom att 2017 inrätta Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv och dels genom uppdraget till Trygghetsstiftelsen 2015 att inspirera lokala parter till en effektivare användning av de lokala omställningsmedlen.

Under hösten kommer vi att ordna två informationstillfällen i Partsrådets nya lokaler i Stockholm, där du har möjlighet att lära dig mer om Partsrådets respektive Trygghetsstiftelsens stöd till er lokala parter. Läs mer och anmäl er här.

Du anmäler dig genom att klicka på anmälan i cirkeln. Vi har ett begränsat antal deltagare och du kan anmäla flera personer samtidigt, upp till tre gäster.

ÄR DU NYFIKEN PÅ MER?

Ta del av Olika svar på liknande utmaningar– en kortfilm som reflekterar kring partssystemet olika svar på liknande förändringsutmaningar genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv och möjligheten Avtal om lokala omställningsmedel ger och som Trygghetsstiftelsen anordnar inspirationsseminarier om.

MER INFORMATION I KORTHET

Partsrådets program Hållbart arbetsliv

Partsrådet erbjuder tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt. Verksamheten finansieras av en avgift på 0,055% av lönesumman. Idag erbjuds 8 tjänster. Läs mer om dem här.

Lokala omställningsmedel

Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengarna kan till exempel användas för att öka medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser eller karriärväxling i syfte att också bidra till ett längre arbetsliv. Läs mer om lokala omställningsmedel på Trygghetsstiftelsens webb.

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #3

Läs mer

2019-07-05 Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850 000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Hösten 2019 kommer vi ha tre tillfällen med öppna informationstillfällen: 18 september, 30 oktober och 4 december. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 18 september, 30 oktober eller 4 december
Tid: Kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

”När är det rätt att göra fel?” Välkommen till ett samtal om misslyckanden.

Läs mer

2019-10-29 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare inom det statliga avtalsområdet till ett samtal om misslyckanden vid Östasiatiska museet i Stockholm.

OM AKTIVITETEN

Misslyckanden är ofta förknippat med skam, stress och dålig självkänsla. Att misslyckas med projekt som syftar till innovation och utveckling, särskilt när det finansierats av skattepengar, är inget man gärna skryter om. Risk för uppmärksamhet från både chefer, kollegor, uppdragsgivare och media är stor. Ofta kan den paniska rädslan att göra fel vara dominerande, vilket gör att man gör stora misstag istället för att göra små misstag. Hur undviker man dom stora misstagen genom att göra dom små misstagen? Med detta samtal vill vi skapa insikt om att det ibland är rätt att göra fel genom att belysa frågan om misslyckanden både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv. Två mycket inspirerande personer kommer att delta i samtalet, Dr. Samuel West och kyrkoherden Olle Carlsson.

Dr. Samuel West, mest känd som upphovsmannen till Museum of Failures (museum av misslyckanden), kommer att inleda samtalet. Museet innehåller ett hundratal exempel på misslyckade projekt.

Dr. West är klinisk psykolog och doktor i organisatorisk psykologi. Hans forskning fokuserar på innovation och vad organisationer kan göra för att skapa förutsättningar för ett klimat som gynnar utforskande och experiment. Hans forskning, liksom andras, visar att majoriteten av innovationsprojekt misslyckas. Hur kan man som ledare och medarbetare inom statlig förvaltning använda misslyckande till något positivt, till exempel som en lärande process.

Olle Carlsson är präst, författare och social entreprenör. Som präst vid Katarina Församling har Olle drivit på att göra kyrkan till en mer dynamisk plats, något som från olika håll ansetts vara provokativt. Kyrkan, liksom offentlig sektor, andas ofta en enorm ängslighet när det gäller förändring och att ta risk. Olle har efter en egen kris, ett eget misslyckande, lyckats ta sig ur och lagt grunden till en ny yrkeskarriär. Olle kommer att ge sitt perspektiv på risktagande och misslyckande i samband med utveckling av verksamhet.

Två perspektiv med lika men ändå olika utgångspunkter kommer att presenteras, diskuteras och utmanas. Ett spännande samtal utlovas.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter avslutad aktivitet att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.Varmt välkommen!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Torsdagen den 5 december, kl. 08.30 – 10.00 vid Östasiatiska museet, Tyghusplan (på Skeppsholmen), 111 49 Stockholm. SL buss 65 går bland annat från Centralstationen och T-centralen till Skeppsholmen och hållplats Östasiatiska museet. Frukost serveras 08.00 – 08.30. Presentationer och samtalet börjar kl. 08.30 och pågår till ca kl. 09.45.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 28 november. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kan komma att filmas.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på studiebesöket och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

Februari 2020

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen – centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O

Läs mer

2019-10-30 Välkomna till ett seminarium om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet.

OM SEMINARIET

Seminariet genomförs i form av ett tvådagarsinternat. Seminariet omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen. Innehållet utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Dagarna leds av representanter för centrala parter som ger konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter och tillfälle till samtal mellan lokala parter om utveckling av lönebildningsarbetet i den egna verksamheten.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Både företrädare för arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Tid och plats: Måndagen den 3 februari kl 10.00 – tisdagen 4 februari 2020 kl. 16.00, Scandic Foresta, Herserudsvägen 22, Lidingö

Anmälan: Anmäl er HÄR så snart som möjligt, dock senast den 6 december 2019. Antalet platser är begränsat. Partsrådet står för seminariekostnaderna. Partsrådet står också för logi däremot inte för resekostnader.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08 700 14 16, e post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08 790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn: 08- 556 029 03 eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Hur kan er organisation jobba med teamutveckling?

Läs mer

2019-11-14 Välkommen till ett öppet seminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Effektiva team!

Hur skapar vi ökat engagemang och förståelse för den egna myndighetens uppdrag genom att möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning? Ett svar kan vara teamutveckling. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur nu gör för att ta del av den?

Den 6 februari 2020 bjuder Hållbart arbetsliv in till ett lunchseminarium om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt har möjlighet att ställa frågor.

Idag erbjuder Partsrådet åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i februari.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
När: 6 februari 2020, kl. 09.30-13.00 inkl. förfika och lunchmingel. Seminariet pågår mellan 10.00-12.00.
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.
Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsänding.

Har du frågor kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se. Du hittar mer information om programmet och höstens evenemang på www.hallbartarbetsliv.nu.

« Tidigare aktiviteter