Aktiviteter

Arbetsområdena publicerar planerade aktiviteter så fort som möjligt. Räkna dock med färre öppna seminarier under år 2020. Partsrådet har de senaste åren satsat på att ta fram digitala verktyg och på tjänster som levereras ute på arbetsplatserna inom ramen för arbetsområdet programmet Hållbart arbetsliv. Alla är skräddarsydda för att genomföras partsgemensamt.

Partsrådets samverkansverktyg hittar du här
Partsrådets e-utbildningar hittar du här
Hållbart arbetslivs tjänster hittar du här

Oktober 2020

Webbinarium: Fysiskt skalskydd – att förbygga hot och våld i arbetsmiljön

Läs mer

2020-06-14 Det yttre skyddet är en viktig del i att göra arbetsmiljön säker och trygg. Fysiska skalskyddet syftar till att skydda anställda genom att göra det svårt för potentiella gärningspersoner att utöva hot och våld.

Redan vid planering av nya byggnader och arbetslokaler, eller vid ändringar av sådana, är det viktigt att beakta risken för hot och våld (Våld och hot i arbetsmiljön, AFS: 1993:2). Det kan bland annat innebära hur inredning och utrustning planeras och placeras. Möblering kan behöva ske med tanke på reträttmöjligheter. Föremål som kan användas som tillhyggen bör inte vara lätt åtkomliga. Larmanordning bör vara riktigt utformad, placerad och utprovad och underhållas väl.

Mats Bygdeman som tidigare arbetat på Säkerhetspolisen och som i dag arbetar som säkerhetskonsult kommer att berätta om:

  • Förberedelse och analys både i förbyggande syfte och i akuta situationer.
  • Utformning av fysiskt skydd.
  • Prioriteringar – vilken åtgärd är lämpligast och mest kostnadseffektiv?
  • Ett verkligt case och åtgärderna som förbättrade det fysiska skyddet.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 27 oktober kl. 12.00-13.00.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

November 2020

Webbinarium: Arbetsplatsdialog – Metodstöd vid ohälsa

Läs mer

2020-06-14 Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa bland medarbetare kan förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning.

Metodstödet AD-A har utvecklats av forskare vid Umeå universitet och är en strukturerad metod i att stärka dialogen vid ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga. Vid ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatsen är det viktigt att det finns rutiner för tidig kontakt och dialog.

AD-A metoden undersöker arbetssituation utifrån en strukturerad frågeguide med stöd av en pedagogisk modell. Dialogsamtalet leder fram till en skriftlig plan. Det går att använda metodstödet så att de passar den egna verksamheten.

Therese Eskilsson, universitetslektor och forskare vid Umeå universitet, kommer att berätta hur man praktiskt kan arbeta med metodstödet.

  • Dialogsamtalet
  • Pedagogisk modell
  • Anpassning av arbetet med stöd av konkreta guider

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 11 november kl. 12.00-13.00.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Webbinarium: Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras

Läs mer

2020-06-14 När är man klar med jobbet, egentligen? Calle Rosengren är arbetslivsforskare vid Lunds universitet och har bland annat studerat hur ny teknik påverkar arbetsmiljö och arbetssätt i organisationer. Hur påverkas individ och verksamhet när gränserna i livet blir allt otydligare?

I webbinariet kommer Calle att tala om hur man kan hantera gränser mellan arbete och fritid och hur man både som individ och verksamhet kan ta fram strategier som underlättar.
Du får också en introduktion i e-utbildningen Hållbart ledarskap och medarbetarskap – när gränserna i arbetsliv och privatliv förändras.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 25 november kl. 12.00-12.20.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

December 2020

Webbinarium: Hantera hot och hat i sociala medier

Läs mer

2020-10-08 Hur du skyddar dig och vad arbetsplatsen kan göra om man utsätts för kränkningar i sociala medier. Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via Internet, t.ex. sociala medier eller e-post.

Ängla Eklund, jurist, Institutet för Juridik och Internt är en ideell organisation som arbetar mot internetrelaterade kränkningar.

Under webbinariet behandlas ämnen som:

  • Rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang
  • Hur man kan agera som myndighet och medarbetare
  • Vad säger lagen?

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 15 december kl. 12.00-12.45.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se

« Tidigare aktiviteter