Att hitta balans mellan arbete och privatliv

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om balansen mellan arbete och privatliv.

Om seminariet

Vid seminariet presenteras modellen Balansa som ett exempel på ett sätt att skapa verktyg och rutiner strukturellt på arbetsplatsen, för att underlätta för chefer och medarbetare att hitta balans i livet. Modellen är avsedd att genomsyra hela organisationen.

På seminariet berättar Cecilia Nahnfeldt om forskningen som ligger bakom modellen. Deltagarna får prova på några av verktygen.

Cecilia Nahnfeldt är forskare i genusvetenskap och i religionskunskap och har utifrån sin forskning utarbetat Balansamodellen. Hon arbetar idag som forskningschef på Svenska Kyrkan. Tidigare har hon bland annat varit föreståndare för Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 15 november kl. 10.00-12.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00. Lunch serveras efter seminariet kl. 12.00.

World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.