Digital arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för alla åldrar

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om digital arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Om seminariet

Seminariet består av två block. På förmiddagen pratar professor Jan Gulliksen om att leda och arbeta i det digitala arbetslivet.

Den digitala tekniken kan bidra till att monotona och tunga arbetsuppgifter ersätts av mer stimulerande och den ger oss också större geografisk rörlighet. Samtidigt kommer rapporter om för mycket stillasittande, stress och krångel vid interaktionen med mobil teknik.

Vad kan samhället, organisationen och individen göra för att skapa fungerande digitala arbetsmiljöer? Vilka krav ställs både på chefskap och medarbetarskap för att bäst nyttja den digitala utvecklingen?

Om föreläsaren: Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion vid KTH, vicerektor för digitalisering och dekan för Skolan för datavetenskap och kommunikation. Han är även medlem i Digitaliseringsrådet.

På eftermiddagen föreläser Kerstin Nilsson om hållbart arbetsliv för alla åldrar. Hon har tagit fram en modell för ett hållbart arbetsliv – SwAge (Sustainable Working Life for All Ages), som syftar till att skapa friska arbetsplatser utifrån olika åldrars förutsättningar. Modellen är ett verktyg för chefer och medarbetare i arbetet med att göra arbetslivet hållbart för alla åldrar.

SwAge tar upp olika typer av överväganden som kan ha betydelse för personer som väljer mellan att gå i pension eller att fortsätta jobba. Det kan till exempel handla om ekonomi, hälsa, delaktighet och självförverkligande.

Om föreläsaren: Kerstin Nilsson är docent vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, IT-chefer och säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 1 februari kl. 10.00-15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00.

Lundqvist & Lindqvist, lokal Ängsö, Klarabergsviadukten, 90, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 22 januari

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.